Handelsbetingelser

Vær venligst særligt opmærksom på

- Din ordre er kun gyldig i dag og til det tidspunkt, du bestiller.

- Husk at medbringe din billet på SMS eller e-mail i restauranten. (Du behøver ikke at printe)

- "Bordet fanger": Dvs. du kan desværre ikke få pengene retur for købet, men det er tilladt at videregive ordren.

- For restaurantoplevelser, er bordet dit i to timer fra det angivne spisetidspunkt - medmindre andet er angivet.

- For takeawayoplevelser, der skal du afhente maden på det bestilte tidspunkt, ellers vil du kunne risikere at blive afvist selvom du har købt og betalt, fordi ordren kun gælder til det tidspunkt. 

Generelt

Når du handler på earlybird.dk, så handler du med earlybird.dk ApS (CVR: 33393407). På earlybird.dk kan du købe billetter til restaurantoplevelser fra vores kvalitetsbevidste samarbejdsrestauranter. Det er samarbejdsrestauranten og ikke Early Bird, der leverer de produkter og services, som en billet giver adgang til. Billetten er ikke personlig og kan derfor overdrages til tredjemand. Der gælder de samme vilkår uanset om billetten er udstedt til kunden eller overdrages til tredjemand.

Du skal være mindst 18 år for at købe billetter på earlybird.dk. Ved køb af en billet på earlybird.dk bekræfter du, at du er 18 år eller derover. Ved køb af en billet på earlybird.dk accepterer du herefter nærværende betingelser.

På billetten er et referencenummer, der skal oplyses ved henvendelse til Early Bird. Henvendelse til Early Bird på internettet og køb på internettet betragtes som køberens personlige henvendelse på Early Birds forretningssted i Danmark.

Du kan ikke kombinere Early Bird billetten med andre rabatordninger. Aftaler på websitet indgås på dansk og i henhold til dansk ret.

Bestilling

1 - Billetten købes online via www.earlybird.dk.

2 - Når du bestiller billetter, anmoder Early Bird om oplysninger, (f.eks. navn, e-mail, og betalingskortoplysninger) til aftalens indgåelse.

3 - Når købet er gennemført vil et ordrenummer blive sendt pr. e-mail (og SMS, hvis der anmodes om dette) til den e-mail-adresse, (det mobiltelefonnummer) som du angiver i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af ordrenummer sker umiddelbart efter bestilling, når og hvis købet bliver registreret. 

4 - Salget af billetten kommer ikke i stand, hvis betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert, eller kortet har nået kreditgrænsen)

5 - I løbet af ordreprocessen kan du når som helst rette i din bestilling.

6 - Når du har indgået en aftale med os, opbevarer vi ordreoplysningerne. Du kan se dine ordreoplysninger på earlybird.dk, når du er logget ind samt på den kvittering, der bliver sendt til din e-mail adresse.

Priser

Priserne på Early Bird er vejledende udsalgspriser inkl. moms, i det omfang, der handles med momspligtige ydelser. 

Det er samarbejdsrestauranterne, som fastsætter prisen, og som fastsætter denne med 33% rabat af normalprisen.

Early Bird bærer ikke noget ansvar for misvisende prisfastsættelse, men arbejder altid målrettet på at sikre, at det rent faktisk er de reelle normalpriser og rabatpriser, der oplyses og vi tillader på ingen måde, bevidst forkert prisoplysning fra samarbejdsrestauranterne. Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

Billetgebyr: Billetter bliver pålagt et gebyr. Vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt at reducere eller hæve gebyret uden varsel. Det aktuelle gebyr vil altid fremgå tydeligt på hjemmesiden inden du betaler.

Betalingskortgebyr: Ved brug af betalingskort udstedt uden for EU eller betalingskort tilhørende en erhvervskonto, vil der blive pålagt et betalingskortgebyr. 

Betaling

Betalinger foretages med betalingskort med det samme, ved køb på earlybird.dk (f.eks. Dankort, Visa og Mastercard).

Indløsning af billetter hos Early Birds samarbejdspartnere

Billetten kan kun indløses hos den samarbejdsrestaurant billetten er købt til.

Alle billetter er forsynet med et unikt referencenummer. Kopiering af, eller manipulering med, billetterne er ikke tilladt. Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Early Bird sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdsrestaurant og/eller til myndighederne samt udelukke brugeren fra Early Bird. Derudover kan der fremsættes krav mod brugeren for at få godtgørelse af skaden, og det evt. værditab, som det har måtte medføre.

Gyldighedsperioden for din billet er angivet på beviset, og fremgår ligeledes under ordreprocessen. Da billetten vedrører en vare, som kun udbydes af samarbejdsrestauranten i et bestemt afgrænset tidsinterval, er billettens gyldighed automatisk begrænset hertil.

Gyldighedsperioden for din billet er som udgangspunkt, og i det omfang andet ikke er aftalt ved skriftlig aftale, selve købsdagen og fra det på billetten angivne starttidspunkt og 2 timer frem. Hvis du derfor kommer senere end det angivne starttidspunkt, har du stadig kun bordet i i alt 2 timer fra det oprindeligt angivne starttidspunkt.

Hvis billetten ikke indløses rettidigt, altså senest 30 minutter efter det angivne spisetidspunkt, fortabes retten til de pågældende varer eller tjenester. Du har i så fald heller ikke krav på nogen anden form for erstatning eller kompensation. Billetten kan ikke indløses til penge.

Gavekort

Et gavekort til Early Bird kan bruges til alle vores kvalitetsbevidste spisesteder. Derfor kan den heldige modtager være sikker på at finde noget han/hun kan lide. Du modtager gavekort på din e-mail. Har du et gavekort, følger du blot den normale procedure og skriver koden ved bestilling i feltet med gavekort og trykker ok.

Hvis værdien på gavekortet er større end beløbet i indkøbskurven, bliver der straks efter købet sendt et nyt gavekort til din e-mail med det resterende beløb.

Hvis værdien på gavekortet er mindre end beløbet i indkøbskurven, betaler du det resterende beløb med dit betalingskort ved at trykke på "næste". Gavekortet har en gyldighedsperiode på 1 år fra købsdatoen.

Et gavekort udstedt til Early Bird kan kun bruges på earlybird.dk og ikke på Special eller nede i restauranterne.

Fortrydelsesret

Du kan ikke få pengene retur for din billet, men det er tilladt at videregive det til tredjemand.

I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af vore billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning fra restauranten. Early Bird tilbagebetaler kun til det bankkontonummer, der refererer til det kreditkort, som er anvendt til betaling via Earlybird.dk.

Når Early Bird har modtaget din bestilling af billetten, er det ikke muligt at annullere eller ændre i billettens indhold, f.eks. tidspunkt, dato, menu eller andre øvrige væsentlige ændringer. Bortset fra tilfælde, hvor du har ret til at annullere bestillingen.

Der henvises til dansk rets almindelige aftale- og køberetlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb.

Ansvarsbegrænsning og forbehold

I forbindelse med din udnyttelse af den oplevelse, der er knyttet til billetten du har købt på earlybird.dk, fraskriver Early Bird sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdsrestauranterne i forbindelse med indløsningen af billetten.

Denne ansvarsfraskrivelse gælder generelt for enhver form for misligholdelse fra samarbejdsrestauranten side, således at køberen eller modtageren af en Early Bird billet kun kan rette et evt. krav mod samarbejdsrestauranten for den købte ydelsen. Early Bird er alene formidler af billetten og formidler af oplevelsen, der er knyttet til billetten. Den vare eller ydelse, som din billet giver adgang til, leveres af samarbejdsrestauranten. Early Bird har med andre ord ingen andel i selve leveringen af varen eller ydelsen. Derfor er Early Bird heller ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdsrestaurantens levering af varen eller ydelsen, med mindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning. Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav kan kun rettes mod samarbejdsrestauranten.

Early Bird er ligeledes ikke ansvarlig for misforståelser, forsinkelser eller ikke ordentligt formidlede bestillinger eller meddelelser som følge af brug af internettet eller andre kommunikationsformer i udvekslingen mellem dig og Early Bird, med mindre der er tale om grov uagtsomhed eller forsætlig handling fra Early Birds side. Early Bird bestræber sig på at beskrive og gengive oplevelsen, der knytter sig til den købte billet så fuldstændigt og præcist som muligt.

Du kan ikke gøre ansvar gældende over for Early Bird i anledning af eventuelt fejlbehæftede beskrivelser af samarbejdsrestauranten, medmindre der er tale om væsentlige fejl. Beskrivelse af oplevelserne kan findes på www.earlybird.dk. Early Bird tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl samme sted. Som kunde hos Early Bird er du selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte earlybird.dk, dette gælder f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Early Bird kan ikke drages til ansvar for følger hos dig, der måtte opstå ved brug af earlybird.dk, såsom tab af data eller skader på dit computersystem.

Ved køberens accept af disse vilkår kan Early Bird ikke gøres erstatningsansvarlig efter erstatningsansvarsloven eller almindelige erstatningsretlige principper i øvrigt, for noget tab som køberen eller modtageren af billetten, måtte lide som følge af anvendelsen af Early Bird.

Såfremt Early Bird trods ovenstående måtte kunne gøres ansvarlig, er ansvaret altid maksimeret til den betaling, du har erlagt for den billet, som er årsagen til eventuel skade.

Ved fejl eller problemer

Hvis du oplever fejl eller problemer med earlybird.dk eller billetten og indløsningen heraf vil Early Bird søge at hjælpe dig med at finde en løsning.

Du kan i sådanne tilfælde kontakte os på [email protected] eller forøge at finde svaret i vores FAQ (Frequently Asked Questions).

Ændring af betingelser

Early Bird kan til en enhver tid ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil til enhver tid være at finde på earlybird.dk

Lovvalg og tvister

Køb, der blive indgået via earlybird.dk, som knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret.

Når du bruger earlybird.dk er du indforstået med, at enhver tvist mellem dig og Early Bird, vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved Københavns byret.

Anti-spam politik

earlybird.dk ApS forbyder at reklamere for eller igennem denne hjemmeside eller andre relaterede tjenester, ved hjælp af uopfordrede meddelelser og e-mails (spam).

 

Læs vores privatlivs- & cookiepolitik her

 

Virksomhedsinformation

earlybird.dk ApS

CVR: 33393407

E-mail: [email protected]